[ นโยบายส่วนบุคคล ]

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรายึดถือความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและจะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อกรอกข้อมูลการสั่งซื้อเท่านั้น เราจะไม่ขายหรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย